Huisvesting Stichting IKL Limburg

Halverwege het afgelopen jaar kreeg Hartjes’ ontwikkelvisie vanuit IKL de vraag om te helpen met het zoeken naar nieuwe huisvesting. IKL focust met name op de vermaatschappelijking van het landschap en wil daarom graag dichter bij hun werkgebied gehuisvest zijn i.p.v. in het centrum van bijvoorbeeld een stad.

Omdat de definitieve huisvesting niet op korte termijn gerealiseerd kon worden is Hartjes’ ontwikkelvisie in overleg met IKL snel op zoek gegaan naar een alternatief. Dit alternatief is uiteindelijk de voormalige basisschool Burgemeester Willeme in Nieuwstadt geworden. Dit gebouw stond sinds februari 2015 leeg en zou uiteindelijk gesloopt worden. Na overleg met gemeente Echt-Susteren is door het College van Burgemeester en Wethouders positief besloten om het gebouw tijdelijk aan IKL te verhuren.

Het is opmerkelijk wat slechts enkele maanden leegstand met een gebouw kan doen. Lekkages, defecte installaties en rommel. Samen met de gemeente en IKL is een plan opgesteld hoe het gebouw weer in gebruik kon worden genomen.

Hartjes’ ontwikkelvisie heeft onder andere het principeverzoek aan de gemeente, contractuele aspecten rondom het gebruik van het gebouw, bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, terreininrichting en facilitaire dienstverlening georganiseerd en gecoördineerd. Dit alles is in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd.

Op maandag 4 januari werd samen met de werknemers van IKL geproost op het nieuwe jaar en de ingebruikname van de voormalige school.

De komende weken worden de puntjes op de i gezet zodat IKL zich weer volledig kan concentreren op haar kerntaak: Limburgers bewust maken en betrekken bij het prachtig landschap in de provincie Limburg!