Hoe een klein dorp zichzelf kan redden

Een levensloopbestendig dorp. In Koningsbosch is er serieus werk van gemaakt. Burgers, gemeente en zorgorganisaties hebben samen een vangnet gerealiseerd dat een noodgedwongen uittocht van ouderen moet voorkomen. Een provinciaal pilotproject. Van sociaal wijkteam en vrijwilligersvervoer, tot dagopvang en burenhulp.

In het kader van het jaar van de zorg verschijnen in de Limburgse krant artikelen over aansprekende en inspirerende thema’s uit de zorg. Ditmaal wordt een initiatief uit Koningsbosch uitgelicht, tevens het dorp waar ik zelf woonachtig ben en mijn bedrijf is gevestigd. Met gepaste trots wil ik dit artikel met jullie delen.