Herontwikkeling Oude Markt Waubach

Oude Markt Waubach

In een eerdere project post lieten we weten dat de gemeente Landgraaf in één van haar centrumkernen (Waubach) een bestaand historisch marktplein wil reconstrueren. De gemeente is al geruime tijd actief bij het betrekken van de omgeving bij haar projecten. Burgerparticipatie staat hoog op de agenda. De gemeente heeft Hartjes’ ontwikkelvisie gevraagd om haar te ondersteunen bij het betrekken van de omgeving bij het project.

De vraag was alleen: “Wat is het project?”. Daar waar in het verleden de omgeving betrokken werd om input te geven op een eerste ontwerptekening, werden nu drie aanvullende vragen gesteld aan de direct betrokkenen:

 

  • Welke knelpunten ervaart de omgeving in het heden?
  • Wat zijn wensen voor de toekomst?
  • Wat zijn kansen in de toekomst, en hoe kunnen deze worden benut?

oude markt WaubachNa de eerste interviewronde werden de resultaten gedeeld binnen de gemeente. Het was duidelijk dat vele antwoorden betrekking hadden op het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Interessant was dat ook in andere domeinen werd meegedacht. Het vervolgtraject wees uit wat het ‘projectplan’ moest omvatten en hoe de omgeving hierbij betrokken wilde en kon zijn. Kortom een zeer interessant en dynamisch proces.

Inmiddels is het definitief ontwerp gereed en gepresenteerd aan de omgeving. Naast een nieuwe invulling van de Oude Markt en omliggende straten wordt gewerkt aan onder andere vergroening van de omliggende straten, lichtkunstwerk, klimaatadaptatie, parkeren, mobiel podium en het invullen van leegstaand vastgoed. De uitvoering start nog eind 2018.

De herontwikkeling van Oude Markt Waubach is tot stand gekomen door Hartjes’ ontwikkelvisie in samenwerking met Frans Pollux en bureau Verbeek in opdracht van Gemeente Landgraaf.