oude markt Waubach

In de gemeente Landgraaf wil de gemeente in één van haar centrumkernen (Waubach) een bestaand historisch marktplein reconstrueren. De gemeente gemeente is al geruime tijd actief bij het betrekken van de omgeving bij haar projecten. Burgerparticipatie staat hoog op de agenda. De gemeente heeft Hartjes’ ontwikkelvisie gevraagd om haar te ondersteunen bij het betrekken van de omgeving bij het project. De vraag is alleen: wat is het project? Daar waar in het verleden de omgeving betrokken werd om input te geven op een eerste ontwerptekening, worden nu drie vragen gesteld aan de direct betrokkenen:

  • welke knelpunten ervaart de omgeving in het heden?
  • wat zijn wensen voor de toekomst?
  • wat zijn kansen in de toekomst, en hoe kunnen deze worden benut?

De eerste interviewronde heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten zullen binnenkort gedeeld worden de binnen de gemeente. Het is duidelijk dat vele antwoorden betrekking hebben op het verbeteren van fysiek leefomgeving. Wat echter interessant is, is dat ook in andere domeinen wordt meegedacht. Het vervolgtraject zal uitwijzen wat het ‘projectplan’ zal moeten omvatten en hoe de omgeving hierbij betrokken bij wil en kan zijn. Kortom een zeer interessant en dynamisch proces.