Projectmanagement Centrumplan Geleen


Hartjes’ Ontwikkelvisie
 verzorgt 
sinds 2017 het vastgoed gerelateerde projectmanagement voor het programmateam Centrumplan Geleen. Deze projecten bestaan uit het begeleiden van diverse ontwikkel locaties in het centrum van Geleen. Daarnaast wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een omvangrijk horecaconcept in het Oud Stadhuis op de Markt van Geleen.

Onlangs is een artikel verschenen waarin de plannen voor het Oud Raadhuis bekend zijn gemaakt. De plannen voor herontwikkeling naar restaurant worden nu concreet.

 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Sweco Nederland en Gemeente Sittard-Geleen. Met collega’s van Ruimtelijke Ordening en Projecten verkennen we welke impact de diverse ontwikkelingen hebben op bijvoorbeeld het actualiseren van bestemmingsplannen. Daarnaast onderzoeken we ook de noodzakelijke aanpassingen in de fysieke openbare ruimte.