stad.academie

Vorig jaar september ben ik gestart met het volgen van de masterclasses bij de stad.academie. Het is een inspirerende opleiding die een nieuw geluid biedt binnen het vakgebied stadsontwikkeling. De filosofie van de stad.academie kent nauwe raakvlakken met datgene  Hartjes’ ontwikkelvisie wil uitstralen.

MISSIE 2013-2014
De Stad.Academie wil het veranderingsproces stimuleren, door een kennisinfrastructuur op te bouwen, waarin theorie en praktijk intensiever met elkaar worden verenigd. In een dominante fase van transitie is de koppeling tussen theorie en praktijk nodig om de actualiteit en toepasbaarheid van beide te bevorderen. Er moet een discours ontstaan welke zich voedt met ervaring uit de praktijk en zich vernieuwd met reflecterende inzichten om de dissonantie tussen systemen te verkleinen.

Pluraliteit
De opleiding van de Stad.Academie is een aanvulling op de huidige lesprogramma’s. Daar het niet mogelijk is voor regulier onderwijs ook ‘mode-gevoelig’ te zijn, kan de informele academie scherper ingaan op actuele thema’s. Ook is de Stad.Academie niet gebonden aan accrediterende eisen en regelgeving, zodat een flexibel programma onafhankelijk van beleid kan worden samengesteld om te komen tot relevante vraagstellingen.

Continuïteit
De contemporaine stad is niet autonoom, maar verweeft. De Stad.Academie is een organisatie, waar je lid van wordt. Na de deelname, blijf je deelnemer. Het lesprogramma is een accumulerend programma, dat ook na afsluiting van een studiejaar toegankelijk en open blijft voor leden om aan toe te voegen of af te nemen.

Mentaliteit
Stad.Academie wordt door een gemêleerde studieleiding breed gedragen, maar de Stad.Academie komt echt tot leven door de bijdrage van de deelnemers. Het lesprogramma biedt de ruimte eigen vraagstukken mee te nemen en tijdens het onderwijs te integreren, zodat de eigen praktijk deel wordt van het leerstelsel. Net als het succes van de Stad.Academie kan de stad alleen tot leven komen als elke deelnemer zelf verantwoordelijkheid neemt en bereid is kennis, competentie en ervaring in te brengen.

1909259_292552084242591_4320896270213013045_o[1]Watch movie online A Cure for Wellness (2017)