Montfort | herontwikkeling ‘de Wiejerd’

opdrachtgever: Wonen Limburg

competenties: projectmanagement, conceptontwikkeling

Op het voormalige sportpark ‘de Wiejerd’ waren vroeger de voetbalvelden en de kantine van r.k.v.v. s.n.a. (sport na arbeid) gehuisvest. In Opdracht van de gemeente Roerdalen heeft woningstichting Wonen Limburg op een nieuwe locatie een sportcomplex gerealiseerd, met als doel het bestaande sportpark te kunnen herontwikkelen.

Sinds 2008 zijn diverse plannen opgesteld wat in 2011 uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging heeft geleid. Het eerste concrete project wat gerealiseerd is omvat een woon-zorgcomplex met 26 appartementen, een therapiecentrum en een ontmoetingsruimte voor dagbesteding.

Er zijn twee aspecten die dit project bijzonder maken. Allereerst is gekozen voor een energetisch concept waarbij Rc-waarden gehanteerd zijn die tot 40% boven de geldende normen uit het bouwbesluit liggen. Daarnaast is geen gasaansluiting aanwezig in het gebouw en wordt de benodigde energie voor de verwarming opgewekt via PV-panelen.

Daarnaast was het vanuit de beeldkwaliteit verplicht om een hoeve structuur met een schuine kap te realiseren. Het realiseren van appartementen onder de schuine kap was echter niet ideaal. Daarom is gekozen om een deel van de tweede verdieping als tuinbouw kas uit te voeren. Het voordeel van de tuinbouwkas is dat voor de bewoners een extra ruimte gecreĆ«erd is om samen te komen en te kunnen genieten van een ‘tuin’ die men normaal niet tot de beschikking heeft bij een appartement. Zo ontstaat er naast fysieke ruimte, ruimte om de sociale interactie tussen de bewoners te vergroten.

De Wiejerd hr