Gebiedsvisie Middenterras

Middenterras

Na een intensief aanbestedingstraject hebben bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp en Hartjes’ Ontwikkelvisie van de gemeente Eijsden-Margraten de opdracht gekregen om de ‘Gebiedsvisie Middenterras’ op te stellen. Het Middenterras strekt zich op de overgang van het Heuvelland naar het Maasdal, op de gemeentegrens tussen Eijsden-Margraten en Maastricht, tussen de Bemelerberg en Voeren uit. Een gebied dat ondermeer bekend is om zijn fraaie uitzichten over het Maasdal, de Bemelerberg, het Savelsbos, de vuursteenmijnen bij Rijckholt en golfbaan Het Rijk van Margraten.

DNA van 2 sporen

Project Gebiedsvisie Middenterras DNADe gebiedsvisie ordent, verbindt, nodigt uit, inspireert en is erop gericht om de lokaal aanwezige initiatieven tot een hoger plan te tillen en tot uitvoering te komen. Om recht te doen aan het feit dat het DNA van een gebied wordt gevormd door het landschap ede mensen die er leven, wonen, werken en recreëren, werken Verbeek en Hartjes nauw samen. Ieder weliswaar vanuit zijn eigen discipline volgens twee sporen met de volgende doelstellingen:

  • Spoor Landschap:
    Behoud van het Bestendige door ontwikkeling.
  • Spoor Participatie en Activatie:
    Doen en Opschrijven.

Doen en Opschrijven 

Gebiedsvisie Middenterras wijkt af van de traditionele aanpak. Het unieke aan deze aanpak is dat zowel een ruimtelijk kader voor het gebied wordt opgesteld (herijkt) als tegelijkertijd aan de slag wordt gegaan met lopende en nieuwe initiatieven. Initiatieven die passen en een bijdrage leveren aan het ultieme doel: landschap en mensen in balans. We gaan meteen oppakken en uitvoeren!

 

We worden bij deze opdracht bijgestaan door LAgroup uit Amsterdam en Stichting IKL uit Nieuwstadt. Deze ideale mix van partijen maakt het mogelijk om samen met bewoners, grondeigenaren en gebruikers van het Middenterras een realistische en op uitvoering gerichte Gebiedsvisie Middenterras op te stellen.