Aftermovie Middenterras Bemelen-Mesch

Kick-off Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch 5 juni
Op woensdag 5 juni werd door wethouder Gerry Jacobs bij het Missiehuis Keerderberg een ideeënboom onthuld als aftrap van het project Doe mee: Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Met een zestigtal deelnemers werden drie themawandelingen gemaakt waarbij ideeën en initiatieven werden opgehaald uit de thema’s: Landschap, Economie en leefbaarheid en Toerisme en recreatie. Na de wandelingen hebben de deelnemers per thema in een inspiratiesessie de verzamelde ideeën en initiatieven met elkaar besproken en verder uitgewerkt. De inspiratiesessies hebben geleid tot waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch. Ook zijn een aantal ideeën en initiatieven opgehaald die op korte termijn al opgepakt kunnen worden.