welkom bij Hartjes' ontwikkelvisie

INHOUD

Ga via de buttons naar de diverse onderdelen van deze site.
Go to Nieuws

Nieuws

Lees hier interessant en relevant nieuws over gebieds- en vastgoedontwikkeling. Speciaal door Hartjes geselecteerd.

Go to Projecten

Projecten

Bekijk hier een aantal projecten waar op dit moment aan gewerkt wordt, of waar onlangs aan gewerkt is.

Go to Inspiratie

Inspiratie

Laat je zelf inspireren door mooie initiatieven en projecten van over de hele wereld.

over Hartjes

creatief, duurzaam, en altijd anders!
ont wikkelen: uitleggen, verklaren, toelichten, uiteenzetten, en ophelderen

Hartjes’ ontwikkelvisie (Marcel Hartjes) ondersteunt, bedenkt en realiseert nieuwe kansen in gebieds- en vastgoedontwikkeling. Dit wordt gedaan vanuit de Euregio Maas-Rijn. Uitgebreide ervaring op het gebied van gebieds- en vastgoedontwikkeling, aangevuld met sterke strategische en creatieve competenties, maakt het mogelijk om passende oplossingen te bedenken voor uiteenlopende situaties. Het samenbrengen en op waarde inschatten van diverse vakdisciplines levert verfrissende ideeën en haalbare initiatieven op. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om een meerwaarde te creëren op zowel economisch, fysiek als sociaal-maatschappelijk vlak. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige context, om tot een zo duurzaam mogelijke oplossing te komen.

  • De standaard oplossing bestaat niet: iedere situatie is uniek en kent haar eigen DNA. Durf anders te denken.

  • Sterk in procesmatige aanpak waarbij het centrale thema niet uit het oog wordt verloren.

  • Geen halve oplossingen en lauw commitment. Snel inzicht in de oplossingsrichting door theorie in de praktijk te brengen, maar ook andersom!

  • Visie vanuit helikopterview, in plaats van het opeenstapelen van suggesties. In de kern van het probleem bevindt zich de kiem tot de oplossing.

Hartjes' Ontwikkelvisie Team

Marcel Hartjes

Eigenaar
Marcel is continue op zoek naar andere mogelijkheden om gebieden en vastgoed in ontwikkeling te brengen of te houden. De combinatie van sterk conceptueel denken, creativiteit en een pragmatische aanpak vormt de basis voor de ont-wikkelvisie.

Indra Kusters

Management Assistent
Door middel van communicatie, organisatie & coördinatie ondersteunt Indra Hartjes’ Ontwikkelvisie in de dagelijkse werkzaamheden. In het bijzonder focust ze zich op het optimaliseren van (online) marketing en social media.

Partners

Om een totaalpakket te kunnen bieden beschikt Hartjes’ over een aantal partners uit eigen netwerk. Iedere partner is specialist in zijn of haar vakgebied en geniet hier ook aanzien in. Gezamenlijk beschikken ze over de benodigde competenties om voor ieder vraagstuk een passende oplossing te bieden.

actueel

een overzicht van actuele ontwikkelingen en inspiratieartikelen